Afk1501 Assignment 2 Answers

Avoid resits

With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $ 500,000 from selling their work to other students.

Everything you need to know about selling on Stuvia

DEEL 3 Vraag 1 1.1Die taal kode in Wederkoms is in Afrikaans met n engels gemeng. Dis n gedig wat gepart gaan met geloof en hoe jy op die einde hemel of hel toe gaan. Dit gaan oor die wederkoms van die Here en almal moet regmaak. Die spreker weet hy het gesondig maar se ook hy sal nie brand nie van sy klere kan vuur weerstaan. Die gedig is alles in kleinletters en ruim nie. 1.2Simboliese geweld is die idees en waardes van 'n regerende kulturele klas e g. , Mans wat doelbewus sosiale groep oorheers soos vroue. Die geweld word uit geoefen waar die vrou minderwaardig voel en nie altyd bewus is dat sy mishandel word nie. Voorbeelde van die uitoefening van simboliese geweld insluit geslag verhoudings waarin beide mans en vroue is dit eens dat vroue swakker , minder intelligent en alle huis take moet verrig. In hierdie gedig kom daar simboliese geweld voor. Ons kan sien dat Aunt Doris n tipiese huisvrou is wat all haar huis take te na kom en vir die kinders sorg. Hier word tipiese simboliese geweld uitgebeeld waar sy alles moet doen soos n skoonmaker en niemand waardeer wat sy doen nie. Sy kry nie n rus kans nie van sy sorg dat alles reg is vir almal maar haar self “heeldag huis skoongemaak”. Sy kry geen ektra hulp of waardeering nie. Dis soos haar werk maar verdien geen salaris nie. Sy gee nie baie aandag aan haar self nie van sy dra “pienk check overall en groen roller in haar hare” en het geen ander belangstellings nie. By simboliese geweld voel die vrou sy hoef nie meer haar self mooi te maak nie van sy doen al die vuil werk en dis nie die moeite werd om mooi te lyk nie soos Auntie Doris. Hulle skep minder aandag aan hule self en later weet nie eens meer of hulle ooit goed genoeg is nie. Antie Doris het huishoudelike take verrig in die reen om te bewys dat sy is n hardwerkende en goeie vrou. Sy gevoel niemand kan sleg praat van haar nie van sy weet hoe om haar take te verrig. Sy het in haar uitgaan klere gewerk om te bewys sy uit eindelik verlos . Sy is finaal vry van simboliese geweld van niemand kan sleg praat nie van haar huis is skoon. Sy opgestaan teen haar vyand al het dit nagevolge. 1.3 Agter die groen deur•Ouma het opgestaan van n onrustige droom. Sy het n geklots gehoor en gesien dis haar huishulp Kaatjie wat n toegetrekte streepsak in die water gooi. Ouma het gehardloop en in die water geduik en n baba in die sak gekry en dit Klimmeidjie genoem. Ouma het Klimmeidjie groot gemaak, sy het by Ouma hulle op die buite stoep gebly. •Klimmeidjie het altyd by Ouma se dogter gekuier en was n maatjie vir Bettajie. Hulle het lekker saam gespeel. Sy het haar eie kamer gehad langs die stalle en n kas vol klere.

0 Replies to “Afk1501 Assignment 2 Answers”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *